Dane kontaktowe

 

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
ul. Myśliborska 85 lok. U1
03 - 185 Warszawa

    Tel.  22 110 00 08
  +48 609 143 145                                                        +48 607 311 318                                            

      GODZINY OTWARCIA
      pon. – pt.: 10.00 – 18.00
      sob:             10.00 – 14.00
DZIAŁ SPRZEDAŻY
Karolina Chrzanowska
Tel. +48 609 143 145
e-mail: k.chrzanowska@kmpdom.pl  
Adam Tytz
Tel. +48 607 311 318
e-mail: a.tytz@kmpdom.pl

EKSPERCI KREDYTOWI

Grzegorz Kozłowski
Tel. +48 604 362 036
e-mail: grzegorz.kozlowski@finamax.pl
Tomasz Sikora
Tel. +48 604 361 883
 e-mail: tomasz.sikora@finamax.pl

SERWIS GWARANCYJNY
e-mail: serwis@kmpdom.pl

 

 

Zapraszamy do kontaktu

FORMULARZ KONTAKTOWY

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kompania Domowa Sp. z o.o. podanych w formularzu moich danych w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na moje pytanie.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kompania Domowa Sp. z o.o. podanych w formularzu danych dla celów marketingowych.
   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kompania Domowa Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na marketing bezpośredni Kompania Domowa Sp. z o.o.. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących polegający na otrzymywaniu informacji handlowych o inwestycjach mieszkaniowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest:
Kompania Domowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 03-194 Warszawa, ulica Konwaliowa numer 7 (Regon: 146923869, NIP: 5252568487, KRS 0000481821).
Dane kontaktowe Administratora: Aleja Wojska Polskiego numer 41 lokal 45, 01-503 Warszawa; tel.: 22 414 10 10, e-mail: biuro@kmpdom.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Osoby, które wypełniają formularz kontaktowy proszone są o podanie danych niezbędnych do udzielenia informacji przez Administratora.
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani Pana danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie lub w celach marketingowych lub brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej dotyczącej inwestycji mieszkaniowych.
Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora w celu obsługi zapytania– podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza kontaktowego są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody lub zgód dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:
w celach marketingowych Administratora,
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Administratora o inwestycjach mieszkaniowych zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących.
Pełna lista inwestycji mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.kompaniadomowa.pl

Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:
podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,
organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.


Uprawnienia osoby
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.